کاتالوگ ها و جداول

جداول آلیاژها:

جدول آلیاژهای مس و روی

جدول آلیاژ برنز

جدول آلیاژ برنج

جدول اوزان مقاطع برنجی:

لینک دانلود مسقیم

جدول کد محصولات سمک شیر(قسمت اول):

لینک دانلود مسقیم

جدول کد محصولات سمک شیر(قسمت دوم):

لینک دانلود مسقیم